Hvem er jeg?

Pernille Svane – Psykoterapeut

“At hive i en blomst for at få den til at gro, virker ikke – men at gøde blomstens jord – gør underværker!”​

Om mig

Jeg er en passioneret ildsjæl med mere end 25 års erfaring i arbejdet med børn, unge og deres familier. Jeg har sideløbende og konstant videreuddannet mig, og har i dag et massivt fagligt grundlag at arbejde ud fra.

Det er mødet med mennesker der interesser mig, og menneskers ønske om at folde deres vinger ud, også når det synes svært og udfordrende, der rør mig. At se mennesker få mere tryghed og sikkerhed i sig selv, er det jeg brænder for. Grundlæggende er jeg vild med mennesker, alle slags mennesker. Jeg vil gerne lytte, forstå og tale med dem – sådan rigtigt. I mine terapeutiske samtaler, oplever jeg ofte at blive dybt berørt, når jeg er vidne til et menneskes udvikling af dybere selvindsigt. Sådan har det altid været for mig.

Jeg har selv gået mange skridt i det terapeutiske rum, for at nå til den jeg er i dag, og kan med et stort smil sige, at det har været alt arbejdet værd. For mig har den emotionsfokuserede terapi været det der har gjort størst indtryk, og det som bedst har virket og givet selvindsigt hos mig.

For mig er forståelsen af forskellige teorier og indgange til det sårbare i os mennesker vigtig, og jeg mener ikke ensidigt der kun er én rigtig metode at arbejde ud fra. Men min største kæphest er, at der skal være mere fokus på vores følelser/emotioner. Emotioner betyder at bevæge, og vores følelser bevæger sig konstant, og det påvirkes vi af.

Evnen til den gode kontakt, når du/I kommer hos mig, er altafgørende! Et godt møde der aktiverer tryghed og lyst til oprigtigt at få indsigt i det der er på indersiden af os, er det bærende.

Samtalerne hos mig handler om at folde alle de potentialer der er gemt ud og frem i lyset, med mere velvære og indsigt til vejen videre.

Mit medlemskab

Din sikkerhed

Dansk Psykoterapeutforening (MPF)

Læs mere her

Mit medlemskab af Dansk Psykoterapeutforening sikre dig/jer, at jeg har en 4.årig psykoterapeutisk uddannelse fra en af Dansk Psykoterapeut Forenings godkendte uddannelsesinstitutioner.

For at blive godkendt medlem skal man derudover også kunne dokumentere både relevant socialfaglig uddannelse, samt solid relevant erhvervserfaring.

Som MPF følger jeg foreningens etiske regler om bl.a. tavshedspligt, supervision og reglerne om persondata.

Alt dette betyder, at du/I kan hvile trygt i mine kompetencer som psykoterapeut både teoretisk, fagligt, etisk, medmenneskeligt og klinisk.

Dansk Center for Emotionsfokuseret terapi

Læs mere her

Udover mit medlemskab af Dansk Psykoterapeutisk Forening (MPF) er jeg også medlem af Dansk Center for Emotionsfokuseret terapi – DKCEFT.

For at kunne blive medlem, skal man udover en godkendt grunduddannelse som enten psykoterapeut eller psykolog også have gennemgået grundkurset i Emotions Fokuseret Parterapi (EFT).

Mit medlemskab i DKCEFT betyder for dig, at jeg er fagligt og teoretisk opdateret, og at jeg har et stærkt fagligt netværk, som sikrer dig/jer den bedst mulige kvalitet i terapien.

Uddannelser

 • ​EFT – emotionsfokuseret psykoterapeut. 4 år – 2019-2023. v/ EFT Instituttet
 • COS-P Instruktør. Certificeret 2021 v/ Circle of Security International
 • Minding the Baby Instruktør. Certificeret 2020 v/ Yale University, USA
 • EFT – emotionsfokuseret parterapeut. 2019. Emotionally Focused Couple Therapy v/ Jette Simon, ICEEFT, USA
 • Mentaliseringsbaseret familieterapeut. Certificeret i 2018 v/ Center for Mentalisering
 • Narrativ familieterapeut. Certificeret i 2018 v/ DISPUK
 • PREP, KIFF og børne-gruppeleder. Certificeret i 2016 v/ Center for familieudvikling
 • Kognitiv adfærdsterapeut. 4 år. Certificeret i 2015 fra Mindwork (SICTT – Scandinavian Institute for Cognitive Therapy and Training) v/Henrik Tingleff, og ved Freeman International Institute
 • PC-ERA uddannelse. 2015 v/Anna Rosenbeck
 • MasterClass i tilknytning. Certificeret i 2014 v/ Kari Killen
 • MST (Multi Systemisk Terapeut). Certificeret i 2009 v/ MST Service – London
 • Marte Meo terapeut. 2 år. Certificeret i 2007 v/ Pernille Roug
 • Socialpædagog. 4 år. Certificeret i 2001 fra Gladsaxe seminariet

Kurser

 • ​EFFT kursus i emotionsfokuseret familieterapi. 2019 v/ Jette Simon, ICEEFT, USA
 • EFT-kursus med 6 live parterapi-sessioner. 2019 v/ Jette Simon, ICEEFT, USA
 • EFT-kursus: Den individuelle samtale. 2019 v/ Jette Simon, ICEEFT, USA
 • Løsningfokuseret tilgang. 2019 v/ Sikkerhedskonsulenterne
 • Kursus om piger og kvinder på autismespektret. 2019 v/ Molis
 • Introduktion til SE-metoden. 2018 v/ Traumeheling ApS
 • EFT kursus i traumer og tilknytning. 2018 v/ Jan Reidar Stiegler
 • Modul 1 af EFT parterapi. 2018 v/ Steen Rassing
 • Narrattive samtaler med børn. 2017 v/ Anette Holmgren, DISPUK
 • FIT (Feedback Informed Treatment). 2017 v/ Psykolog Susanne Bargmann
 • Breakthrough Seminars. 2015 v/ Christian Campbell & Tanya Dotson
 • Styrkebaseret/positiv psykologi. 2015 v/ Psykolog Anni Winther
 • Kognitive behandlingsformer. 2010 v/ Tina Holm Nyland
 • Løsningfokuseret tilgang. 2010 v/ Henrik Vesterhauge-Petersen, Solution
 • ”Signs of Safety”. 2010 v/ Henrik Vesterhauge-Petersen, Solution

Socialpædagog

Jeg har tidligt i min karriere arbejdet som aktiv pædagog i flere udviklingsorienterede børnehaver, og har også arbejdet i en Rudolf Steiner skovbørnehave.

Jeg har været ansat i støttekorpset i Køge kommune i 6 år, hvor børn med udfordringer krævede én til én. Jeg har superviseret personalet, lavet foredrag for forældre og underviste i Marte Meo til personaledage.

Jeg har arbejdet for Turbo syd i Køge kommune, som var et korps af kontaktpersoner for unge med vanskeligheder i livet. Her har jeg haft adskillige unge under mine vinger i kortere og længere perioder. Korpset var et fælleskab, hvor der blev lavet mange fælles aktiviteter og udflugter i flok.

MST

​Jeg har arbejdet I MST-København, hvor jeg udførte familieterapi med unge i vanskeligheder. Her var der øget fokus på konflikthåndtering, det tværfaglige samarbejde, samt på netværksarbejde både privat og professionelt med skole, politi, SSP ect. for at støtte den unge og deres familier.

MST er et amerikansk koncept hvor der arbejdes familieterapeutisk i familier, hvor unge mellem 12 – 18 år er udfordret af diagnoser eller er i vanskeligheder omkring kriminalitet, misbrug, skoleværing og dårlig trivsel I hjemmet.

Marte Meo

​Jeg udfører Marte Meo terapi i mange familieterapeutiske sager, og har holdt foredrag for forældre og pædagogisk personale i Køge Kommune.

Marte Meo er en udviklingsstøttende og videobaseret samspilsmetode der får mennesker og samspil i trivsel. Metoden benyttes både privat og professionelt. Marte Meo er konkret hjælp til selvhjælp, der rent faktisk virker. Marte Meo betyder ”ved egen kræft” og er udviklet af Maria Arts fra Holland

Jeg har deltaget i supervisionsgruppe for Marte Meo supervisor V/ Pernille Roug.

Familieterapeut

​2009 – 2015 var jeg ansat som familiebehandler I Kalvehave familiecenter.

Jobbet indebar alle former for familieterapi, arbejde i familiernes hjem, børnesamtaler, Marte Meo forløb, forældrevejledningssager, samværssager, gruppeterapi, flerfamilie terapi og spædbørns-døgnophold. Her fik jeg løbende uddannelser, kurser og supervision.

2017 – 2019 var jeg ansat som familieterapeut I Ejbyhus.

Jobbet som familieterapeut indebar terapeutiske samtaler med forældre, praktisk pædagogisk støtte i familiernes hjem, børn- og ungesamtaler og Marte Meo forløb. Jeg modtog løbende uddannelser, kurser og supervision.

2018 startede jeg i Ringsted Familiehus som familieterapeut, hvor jeg forsat er ansat. Her arbejder jeg med familieterapi og er en del af småbørnsteamet hvor der arbejdes med Minding the Baby. Jeg udfører Marte Meo forløb og gruppeforløb med COS-P. Jeg får løbende uddannelser, kurser og supervision.

Psykoterapeut

​I 2015 startede jeg min egen terapeutiske klinik, ”KognitivIndsigt”.

Her har jeg haft individuelle samtaleforløb og har løbende taget udfordrende sager for forskellige kommuner (Stevns, Køge, Høje Taastrup), hvor borgere har været i terapi hos mig, eller i eget hjem, mens de var i ressourceforløb.

Desuden har jeg varetaget samværssager, §54 støtteperson-sager og familieterapeutiske forløb, bl.a. i samarbejde med VISO.

I 2020 er klinikken omdøbt til “Emotionel Indsigt”.

EFT Parterapeut

​Jeg udfører i min klinik parterapi ud fra den emotionsfokuserede tilgang.

Jeg samarbejder i nogle sager med Christian Hansen fra ”Samtaler om livet”.

Jeg går I supervisionsgruppe med 3 øvrige EFT- parterapeuter og modtager herudover supervision hos Sine Steenberger og Lotte Gravgård.

Gruppeterapi

​Jeg har gået i gruppeterapi hos Lars Johansen, SE-psykoterapeut, Tilknytning Danmark.

Er med i en fast gruppe på 4, hvor udgangspunktet er at arbejde med egen tilknytningsforståelse.

Har deltaget i Circling-gruppe hos Amela Turkanovic og Niklas Thrane (ID psykoterapeuter).

Har deltaget i Lucid kommunikation, avanceret træningsgruppeforløb.

Kontakt

Emotionel indsigt

​Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt.
​Felter markeret med * skal udfyldes.

F​​å hjælp til vejen videre

Ve​d Psykoterapeut Pernille Svane​

Du er altid velkommen til at kontakte mig for at høre mere om, hvad jeg kan gøre for dig.

Du kan ringe til mig på telefon (+45) 52 50 57 77 eller sende en e-mail til pernille@emotionel-indsigt.dk

Du kan også benytte kontaktformularen.

Jeg glæder mig til at hjælpe dig.